Υλικά στεγάνωσης - στεγανοποίησης της Sintecno

Στεγανωτικά Tαρατσών - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών - Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών - Αποστραγγιστικές Mεμβράνες

SINFLEX Η System

Για στεγάνωση & προστασία διαστολικών & κατασκευαστικών αρμών

Υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους και ρηγματώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: SINFLEX Η System

SINFLEX Welding Fluid

Ψυχρής κόλλησης ενώσεων hypalon ταινίας του συστήματος SINFLEX H System

Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήματος SINFLEX H System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλληλοεπικάλυψης όση το πλάτος της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον

Διαβάστε περισσότερα: SINFLEX Welding Fluid

PVC WATERSTOP JOINTS

Έτοιμες, εύκαμπτες διατομές από PVC, για στεγάνωση αρμών σκυροδέτησης

Εύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές από πρωτογενές PVC (αρμοκλείδες - Waterstops), για την στεγάνωση αρμών σκυροδέματος κατά τη φάση σκυροδέτησης.

Διαβάστε περισσότερα: PVC WATERSTOP JOINTS

EXPANSION SEALING JOINT WATERSTOP PVC Profiles

Εύκαμπτες διατομές από PVC, (3) εκτονώσεων, για αρμούς διαστολής

Σύνθετες, εύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές από πρωτογενές PVC (αρμοκλείδες), σε συνδυασμό με ενσωματωμένα υδρο-διαστελλόμενα μέρη από συνθετικό καουτσούκ.

Διαβάστε περισσότερα: EXPANSION SEALING JOINT WATERSTOP PVC Profiles

P 203

1-συστ., εξελάσιμη, υδροδιογκούμενη μαστίχη συνθετικού καουτσούκ, για αρμούς διακοπής

Εξελάσιμη μαστίχη από συνθετικό καουτσούκ, σε μορφή πάστας, 1-συστατικού,  για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς αρμούς.

Διαβάστε περισσότερα: P 203

SINSWELL MASTIC WA

1-συστ., εξελάσιμη, υδροδιογκούμενη μαστίχη πολυουρεθάνης, εξασφάλισης αρμών διακοπής

Εξελάσιμη μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, σε μορφή πάστας, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς και συστολικούς αρμούς.

Διαβάστε περισσότερα: SINSWELL MASTIC WA

SINSWELL 2010

Υδροδιογκούμενo profile συνθετικού καουτσούκ (20 x 10 mm), για εξασφάλιση αρμών διακοπής

Έτοιμη διατομή (profile) σε ρολό, αποτελούμενη από διογκούμενο, υδρόφιλο στέλεχος από βουλκανισμένο καουτσούκ με δυνατότητα διαστολής.

Διαβάστε περισσότερα: SINSWELL 2010

MULTISIN Cleaner / CLEANER X3

Ενεργοποιητές της hypalon ταινίας του συστήματος SINFLEX H System

Υγροί διαλύτες, που δρούν ως ενεργοποιητές της Hypalon ταινίας του συστήματος SINFLEX H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία. (SINFLEX H strip)

Διαβάστε περισσότερα: MULTISIN Cleaner / CLEANER X3

DUAL SEAL PARASEAL

Μπεντονιτική μεμβράνη στεγανοποίησης με HDPE (για δώματα με διαμορφώσεις roof-garden, κ.α.)

Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού

Διαβάστε περισσότερα: DUAL SEAL PARASEAL