Υλικά θερμοπρόσοψης

Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης - Βύσματα στερέωσης, οδηγοί στήριξης των θερμομονωτικών πλακών - Ακρυλικοί παστώδεις σοβάδες - Σιλικονούχοι παστώδεις σοβάδες