Θερμοστεγάνωση ταρατσών

Μόνωση ταρατσών με τελικό υλικό πλάκες polytile, χαλίκι ή πλακάκια

ενεργειακή αναβάθμιση

πατητή τσιμεντοκονία