Έτοιμοι σοβάδες και Αστάρια σοβάδων Isomat

Έτοιμοι σοβάδες - Αστάρια σοβάδων

MARMOCRYL SILICONE Fine

Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς-Λεία επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος

Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRYL SILICONE Fine

MARMOCRYL SILICONE Decor

Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς-Αδρή επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος

Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRYL SILICONE Decor