Έτοιμοι σοβάδες και Αστάρια σοβάδων Isomat

Έτοιμοι σοβάδες - Αστάρια σοβάδων

MARMOCRYL SILICATE Fine

Παστώδης σοβάς, βάσεως υδρύαλου και σιλικόνης. Λεία επιφάνεια

Έτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης. Εξασφαλίζει υδαταπωθητικότητα και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή υδρατμοπερατότητα.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRYL SILICATE Fine