Έτοιμοι σοβάδες και Αστάρια σοβάδων Isomat

Έτοιμοι σοβάδες - Αστάρια σοβάδων

MARMOCRET-BOND

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το "πεταχτό χέρι" του σοβά

Έτοιμο κονίαμα για το "πεταχτό χέρι" του σοβά. Χρησιμοποιείται ως "πεταχτή" συνδετική στρώση σε επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας, θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET-BOND

MARMOCRET-BASE

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμο κονίαμα για το "χοντρό χέρι" του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά θα χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες MARMOCRET και MARMOCRET PLUS.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET-BASE

MARMOCRET 1

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». Αναμιγνύεται μόνο με νερό.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET 1

MARMOCRET Fine

Σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Λεία επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων επιφανειών.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET Fine

MARMOCRET Decor

Σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Αδρή  επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας. 

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET Decor

MARMOCRET PLUS Fine

Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Λεία επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος • Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης.  

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET PLUS Fine

MARMOCRET PLUS Decor

Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Αδρή  επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος • Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης.  

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET PLUS Decor

MARMOCRET GRAFFIATO

Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια

Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση ιδιαίτερα αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET GRAFFIATO

MARMOCRET-S

Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών μαρμαροκονιαμάτων

Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών μαρμαροκονιαμάτων. Αναμιγνύεται με μαρμαρόσκονη και νερό. 

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET-S

MARMOCRET-SP

Σοβάς εξυγίανσης και αποκατάστασης

Σοβάς εξυγίανσης , ιδιαίτερα ανθεκτικός στα άλατα και την υγρασία. Κατάλληλος για αποκαταστάσεις σοβάδων σε κτίρια που βρίσκονται σε παραθαλλάσιες τοποθεσίες ή σε περιοχές που καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία.

Διαβάστε περισσότερα: MARMOCRET-SP