Κεραμίδια

Προϊόντα επικάλυψης στέγης

Συμπληρωματικό προϊόν για τα κεραμίδια και επομένως απαραίτητο υλικό κάθε στέγης. Ανεξάρτητα από τον τύπο κεραμιδιών που θα επιλέξετε, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή τοποθέτησή της, καθώς επηρεάζει τόσο τη ροή των υδάτων όσο και την αισθητική της στέγης.

Χαρακτηριστικά
Τεμ/m : 3
Τεμ/Παλέτα: 320
Βάρος/Τεμάχιο: 2,4 kg (περίπου)
Βάρος/Παλέτα: 768 kg (περίπου)

Τοποθέτηση