Δομικά υλικά

Προϊόντα Δόμησης

ALFABLOK™

Ένα ανόργανο δομικό υλικό, που ανήκει στην κατηγορία των δομικών στοιχείων κυψελωτού ή πορώδους μπετόν. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 771-4.

Διαβάστε περισσότερα: ALFABLOK™

YTONG block

Το YTONG Block είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται σε διάφορα πάχη, μεγέθη και πυκνότητες.Η εξαιρετική θερμομόνωση που παρέχει μέσω του αέρα που είναι παγιδευμένος μέσα σε εκατομμύρια πόρους, είναι κύριο χαρακτηριστικό του υλικού

Διαβάστε περισσότερα: YTONG block

ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΟΙΚΟBLOCK

Τα δομικά στοιχεία ΟΙΚΟBLOCK παρουσιάζουν: πολύ μεγάλη θερμοσυσσωρευτική και ηχομονωτική ικανότητα, η οποία είναι αντίστοιχη της μάζας του πηλού. Όσο φαρδύτερα τα τούβλα, τόσο μεγαλύτερη η οικονομία και η ηχητική απόσβεση.

Διαβάστε περισσότερα: ΜΟΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΟΙΚΟBLOCK