Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Λαμπτήρες Αλογόνου - Πρίζες - Διακόπτες- Καλώδια Τάσης - Μπαταρίες - Ασφάλειες - Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας - Καλωδίωση PC - Τηλεφωνία