Δομικές πλάκες ξηράς δόμησης

Ξηρά Δόμηση

Γυψοσανίδες

Στάνταρτ γυψοσανίδες A (GKB)
Ανθυγρές γυψοσανίδες H2 (GKI)
Πυράντοχες γυψοσανίδες DF (GFK)
Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFΗ2 (GKF-I)
Γυψοσανίδες ηχομονωτικές D Piano
Γυψοσανίδες με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ

Τσιμεντοσανίδες Aquapanel

Τσιμεντοσανίδες Aquapanel Outdoor
Τσιμεντοσανίδες Aquapanel Indoor

Άλλες σανίδες

Ινογυψοσανίδες Vidiwall
Επενδυμένα πανέλα ινογυψοσανίδας VINOVA
Γυψοσανίδες Knauf AluTherm με επικολλημένο φύλλο αλουμινίου
Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας με βάριο
Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας με επένδυση μολύβδου
Γυψοσανίδες ηλεκτρομαγνητικής προστασίας Knauf LaVita
Γυψοσανίδες επενδυμένες με PVC για κινητό χώρισμα
Πυράντοχες πλάκες Fireboard

Θερμομονωτικές πλάκες

Θερμομονωτικά πανέλα Knauf InTherm
Συστήματα παραμένοντος ξυλότυπου Knauf Betoboard

Ακουστικές πλάκες

Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo Akustic FF
Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo Akustik FF σε σχέδια μπλοκ
Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo Akustik FF σε σχέδια μπλοκ Slotline

Πλάκες δαπέδου

Πλάκες δαπέδου Gifafloor
Πλάκες δαπέδου Vidifloor Solo
Πλάκες δαπέδου Aquapanel Floor

Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Πλάκες ορυκτών ινών AMF σειρά Ecomin
Πλάκες ορυκτών ινών AMF σειρά Thermatex - κλασσικά σχέδια
Πλάκες ορυκτών ινών AMF σειρά Thermatex - ακουστική
Πλενόμενες πλάκες οροφής
Διάτρητες κασέτες
Πλάκες οροφής ξυλόμαλου Heradesign

Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Δομικές πλάκες ξηράς δόμησης

ενεργειακή αναβάθμιση

πατητή τσιμεντοκονία