Εξοπλισμός για το parking και την σήμανση δρόμων

Μπάρες στάθμευσης ιδιωτικών parking, Κολωνάκια σήμανσης, Προστατευτικά λάστιχα, Σφήνες τροχών, Στοπ τροχών για πάρκινγκ, Σαμαράκια δρόμων, Κώνοι σήμανσης, Ράμπες πεζοδρομίου από ελαστικό