Πάνελ Πετροβάμβακα

Προϊόντα επικάλυψης στέγης

Πάνελ Πετροβάμβακα - Πλαγιοκάλυψης με Κρυφή Στήριξη

Προϊόντα κατάλληλα για πλαγιοκάλυψη κτιρίων. Αποτελούνται εξωτερικά από χαλυβδοελάσματα και ενδιάμεσα ως μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται πετροβάμβακας. Με κρυφή στήριξη για καλύτερη αισθητικά εξωτερική επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα: Πάνελ Πετροβάμβακα - Πλαγιοκάλυψης με Κρυφή Στήριξη

Πάνελ Πετροβάμβακα - Οροφής Ηχομονωτικό

Ηχομονωτικό και ηχομειωτικό προϊόν κάλυψης οροφής, αποτελούμενο από απλό χαλυβδοελάσμα στην εξωτερική πλευρά, διάτρητο χαλυβδοέλασμα στην εσωτερική επιφάνεια και πετροβάμβακα ως μονωτικό υλικό ενδιάμεσα.

Διαβάστε περισσότερα: Πάνελ Πετροβάμβακα - Οροφής Ηχομονωτικό

Πάνελ Πετροβάμβακα - Πλαγιοκάλυψης Ηχομονωτικό

Ηχομονωτικό και ηχομειωτικό προϊόν πλαγιοκάλυψης αποτελούμενο από απλό χαλυβδοελάσμα στην εξωτερική πλευρά, διάτρητο χαλυβδοέλασμα στην εσωτερική επιφάνεια και πετροβάμβακα ως μονωτικό υλικό ενδιάμεσα.

Διαβάστε περισσότερα: Πάνελ Πετροβάμβακα - Πλαγιοκάλυψης Ηχομονωτικό