Υδραυλικά εξαρτήματα

Βάνες - Διακόπτες - Ρακόρ - Σχάρες - Σιφώνια

Η εταιρεία μας εμπορεύεται χαλκοσωλήνες. Το υλικό κατασκευής είναι χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο. Σωλήνες εξειδικευμένοι για κάθε χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

O χαλκός είναι βιοστατικό στοιχείο, δηλαδή παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνειά του. Λόγω αυτής της ιδιότητας του, χρησιμοποιείται για την κατασκευή βιοστατικών ινών, για πόμολα θυρών και φίλτρων σε κλιματιστικά, ιδιαίτερα σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Παλαιότερα είχε χρησιμοποιηθεί και στην ναυπηγική, επειδή δεν επέτρεπε την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα των πλοίων.

Χρησιμοποιείται εκτεταμένα και άφοβα, υπό μορφή κράματος, για την κατασκευή των σωληνώσεων, στροφίγγων, βρυσών κτλ στα δίκτυα υδροδότησης πόσιμου νερού.

Στην κατασκευή κτιρίων χρησιμοποιείται για στέγες και σωληνώσεις. Στις εφαρμογές του σε σωληνώσεις στα κτίρια περιλαμβάνονται εκτός από αυτές μεταφοράς θερμού ή ψυχρού νερού οικιακής χρήσης υπό πίεση, επίσης οι σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης με θερμαντικά σώματα με ακτινοβολία, οι σωληνώσεις θέρμανσης δαπέδων καθώς και οι σωληνώσεις φυσικού αερίου ή φωταερίου.

Oι χαλκοσωλήνες είναι το υλικό στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Οι χαλκοσωλήνες αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις.

Oι χαλκοσωλήνες είναι εύκολοι στην τοποθέτηση και οικονομικοί στην εγκατάσταση
Oι χαλκοσωλήνες διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες με την πάροδο του χρόνου.
Η εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα είναι η ανθεκτικότερη.
Οι χαλκοσωλήνες διατίθενται σε χονδρική.

Δείτε τα προϊόντα 

ενεργειακή αναβάθμιση